فیک اسمات شوگا ۴ ( اپ چهارم)


فیک اسمات شوگا ۴ ( اپ چهارم)

5 بازدید 2021-07-22T10:18:20-07:00
_ بیبی التماساتو بزار واسه بعد و اومد سمتت .... + یونگی خواهش میکنم‌ کاری باهام نداشته باش خواهش میکنم _ هیس! ببین اینجا چیا داریم [لبخند شیطانی] اونجا کلی شلاق و ویبراتور و دستبند بود نه اون میخواد باهام چیکار کنه T~T اومد جلو تر و دستامو باز کرد و انداخت رو تختی که اونجا بود + یونگی خواهش میکنم [با گریه] _ خفه شو دستام و به تاج تخت بست و و دونه دونه لباسام و از تنم در اورد هیچی تنم نبود _ با اینکه دختر بدی هستی اما خیلی خوش اندامی شاید از تنبیهت کم کنم و اومد سمتم و منو به پشت خوابوند _ بیب باهر ضربه بشمار اگه نشماری از اول شروع میکنم فهمیدی ؟ + آی هق یونگی _ فهمیدی ؟؟[با داد] + اهه درد داره لطفا یونگی : و یکی دیگه زدم + آیییی هققق .... یک + اییی دو هققق یونگی : انقدر زدمش که کمرش و باسنش کبود کبود شد + هقق بیست تموم تنم میلرزید و نفسام نامنظم شد و دوباره اومد سمتم و منو برگردوند رو به خودش لباسای خودشم درآورد و لبام میمکید وقتی دید همراهی نکردم لبام گاز گرفت که طعم خونو احساس کردم پس همراهیش کردم + اهههه ی...ونگی خواه..ش میک..نم _ اسم من چیه ؟ و اسپنک محکمی به باسنم زد +اههه یون..گی _ اسم من چیه ؟ و دوباره اسپنک + اههه ددی _ افرین بیبی گرل به سمت گردنم رفت و مارکای دردناکی میذاشت _ اههه شعت تو خیلی خوبی بیب جای مارکاش و لیس میزد و دردش بدتر میشد به سمت پایین رفت و اینچ اینچ بدنمو مارک کرد و نیپلای س*ی*ن*م و گاز میگرفت + اههه ددی لط..فا پاهامو باز کرد و انگشت فاکشو کرد توم +اهه د...رش بیار انگشت بعدی بعدی بعدی و ۵ تا انگشتشو توم کرد + اهههه هقق _ ناله کن بیب ناله کن انگشتاشو در اورد و لیسید _ خیلی خوبی اههه و بعد سمت عضوم رفتو دیکش و بدون مقدمه واردم کرد و تند تند تلمبه میزد + اههه ددی درش بیار درد وحشطناکی رو حس کردم و جیغ زدم +اهههه که باهام ارضا شدیم _ عاقبت سیلی زد به مین یونگی این میشه [خنده شیطانی] + هققق دستامو باز کن بزار برم خواهش میکنم _ خفه شو ، فعلا اینجا میمونی هنوزم کامل تنبیه نشدی تا برگردم بخوای فرار کنی من میدونم با تو + هقققق با..شه _ اهای نگهبان ? : بله قربان _ حواست باشه فرار نکنه ? : چشم فردا پارت جدید و میزارم ^_^ و اگه دوس دارین سیوش کنید چون این پارت اگه گذارش شه دیگه نمیزارم -_-

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> (MANLEY❥ (Xufxp❥

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :
ویدئوهای مرتبط
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال