تلاوت روز - آلفاوید

تلاوت روز

تلاوت روز اول ماه مبارک رمضان ١۴۴٢ ه.ق (بندرخمیر)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-26T16:39:51-07:00
قاریان روز اول: تلاوت صفحه ١ تا ٧ قرآن و نکات تفسیری آن1. حسین لاوری2. حافظ عبدالرحیم پذیره3. حافظ عارف مهرورز

تندخوانی جزء بیست و هشتم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-09T14:28:45-07:00
تندخوانی جزء بیست و هشتم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و نهم قرآن کریم

مذهبی 1 بازدید 2021-04-09T14:28:43-07:00
تندخوانی جزء بیست و نهم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و هفتم قرآن کریم

مذهبی 1 بازدید 2021-04-08T21:29:28-07:00
تندخوانی جزء بیست و هفتم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و سوم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:22:28-07:00
تندخوانی جزء بیست و سوم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و چهارم قرآن کریم

مذهبی 2 بازدید 2021-04-08T21:22:26-07:00
تندخوانی جزء بیست و چهارم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و پنجم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:22:25-07:00
تندخوانی جزء بیست و پنجم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و ششم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:22:23-07:00
تندخوانی جزء بیست و ششم قرآن کریم

تندخوانی جزء هجدهم قرآن کریم

مذهبی 3 بازدید 2021-04-08T21:15:31-07:00
تندخوانی جزء هجدهم قرآن کریم

تندخوانی جزء نوزدهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:15:30-07:00
تندخوانی جزء نوزدهم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیستم قرآن کریم

مذهبی 1 بازدید 2021-04-08T21:15:29-07:00
تندخوانی جزء بیستم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:15:27-07:00
تندخوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم

تندخوانی جزء بیست و دوم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:15:25-07:00
تندخوانی جزء بیست و دوم قرآن کریم

تندخوانی جزء پانزدهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:08:25-07:00
تندخوانی جزء پانزدهم قرآن کریم

تندخوانی جزء شانزدهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:08:24-07:00
تندخوانی جزء شانزدهم قرآن کریم

تندخوانی جزء هفدهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-08T21:08:23-07:00
تندخوانی جزء هفدهم قرآن کریم

تندخوانی جز چهاردهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T18:28:01-07:00
تندخوانی جز چهاردهم قرآن کریم

تندخوانی جز سیزدهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T18:14:01-07:00
تندخوانی جز سیزدهم قرآن کریم

تندخوانی جز دوازدهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T18:07:02-07:00
تندخوانی جز دوازدهم قرآن کریم

تندخوانی جز یازدهم قرآن کریم

مذهبی 1 بازدید 2021-04-07T17:46:03-07:00
تندخوانی جز یازدهم قرآن کریم

تندخوانی جز هشتم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T17:39:02-07:00
تندخوانی جز هشتم قرآن کریم

تندخوانی جز هفتم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T17:32:03-07:00
تندخوانی جز هفتم قرآن کریم

تندخوانی جز دهمقرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T17:32:02-07:00
تندخوانی جز دهمقرآن کریم

تندخوانی جز نهم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T17:25:04-07:00
تندخوانی جز نهم قرآن کریم

تندخوانی جز چهارم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T17:11:04-07:00
تندخوانی جز چهارم قرآن کریم

تندخوانی جز پنجم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T17:11:03-07:00
تندخوانی جز پنجم قرآن کریم

تندخوانی جز دوم قرآن کریم

مذهبی 1 بازدید 2021-04-07T16:57:05-07:00
تندخوانی جز دوم قرآن کریم

تندخوانی جز سوم قرآن کریم

مذهبی 0 بازدید 2021-04-07T16:57:04-07:00
تندخوانی جز سوم قرآن کریم

تندخوانی جز ششم قرآن کریم

مذهبی 1 بازدید 2021-04-07T16:57:03-07:00
تندخوانی جز ششم قرآن کریم

تندخوانی جز اول قرآن کریم

مذهبی 1 بازدید 2021-04-07T16:29:03-07:00
تندخوانی جز اول قرآن کریم
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال