دبستان هوشمند - آلفاوید

دبستان هوشمند

آموزش نقاشی در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 2 بازدید 2021-05-17T09:31:11-07:00
آموزش نقاشی در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت.نام آموزگار فرناز حسین زاده

داستان قابلمه جادویی- خانم ریحانه نیکخو

آموزشی 1 بازدید 2021-05-16T22:54:02-07:00
داستان قابلمه جادویی داستانی پر هیجان و سرشار از احساسات پر تلاطم شادی و غم هست که کودکان بر بال تخیل مسائلی همچون مسئولیت پذیری، تلاش، رفع چالش ها را تجربه ...

آموزش مقدمات جدول سودوکو یا جدول شگفت انگیز در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوی

آموزشی 0 بازدید 2021-05-06T04:21:11-07:00
آموزش مقدمات جدول سودوکو یا جدول شگفت انگیز در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آشنایی با ردیف و ستون در جدول سودوکو در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-05-06T04:21:07-07:00
آشنایی با ردیف و ستون در جدول سودوکو در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش روان خوانی پایانی کتاب فارسی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-05-03T18:06:51-07:00
آموزش روان خوانی پایانی کتاب فارسی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش صفحه ۱۴۹ ریاضی چهارم دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

آموزشی 2 بازدید 2021-05-03T01:49:59-07:00
آموزش صفحه ۱۴۹ ریاضی چهارم دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

آموزش تم ۲۵ ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-05-02T13:14:10-07:00
آموزش تم ۲۵ ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش نشانه ظ در پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-05-02T00:54:52-07:00
آموزش نشانه ظ در پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

انیمیشن فندق درس چهاردهم علوم پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-05-02T00:05:57-07:00
انیمیشن فندق درس چهاردهم علوم پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

درس چهاردهم علوم پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-30T23:53:17-07:00
درس چهاردهم علوم پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

آموزش صفحه ۱۴۵ ریاضی چهارم دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-30T16:52:57-07:00
فیلم آموزشی ریاضی چهارم دبستان صفحه ۱۴۵ دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

آموزش درس ۱۱ علوم چهارم دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-30T16:38:50-07:00
فیلم آموزشی علوم چهارم درس ۱۱ دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

درس ۱۷ کتاب فارسی پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 1 بازدید 2021-04-30T13:50:57-07:00
درس ۱۷ کتاب فارسی پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش تم ۲۴ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-30T10:41:58-07:00
آموزش تم ۲۴ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش کتاب مناسبتها در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-30T10:06:51-07:00
آموزش کتاب مناسبتها در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش کتاب آموزه های قرآنی (آیه:اَنزَل من السما ما)در پایه پیش دبستان هوشمند خرد

آموزشی 0 بازدید 2021-04-29T01:02:03-07:00
آموزش کتاب آموزه های قرآنی (آیه:اَنزَل من السما ما)در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش نشانه غ در پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-29T00:48:17-07:00
آموزش نشانه غ در پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

درس دوازدهم کتاب علوم پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-27T15:14:58-07:00
درس دوازدهم کتاب علوم پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

انیمیشن فندق درس سیزدهم علوم پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

آموزشی 1 بازدید 2021-04-27T02:07:02-07:00
انیمیشن فندق درس سیزدهم علوم پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

آموزش تم ۲۳ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 1 بازدید 2021-04-27T02:06:59-07:00
آموزش تم ۲۳ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش کاردستی قورباغه در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-27T01:45:44-07:00
آموزش کاردستی قورباغه در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش فصل ۷ ریاضی چهارم دبستان صفحه ۱۴۲ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-26T14:55:17-07:00
فیلم آموزشی صفحه ۱۴۲ ریاضی چهارم دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

درس ۱۷ ام فارسی پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-26T07:15:47-07:00
درس ۱۷ ام فارسی پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزش کتاب آموزه های قرآنی (آیه:انما المومِنون اخوه)در پایه پیش دبستان هوشمند خر

آموزشی 0 بازدید 2021-04-25T12:49:56-07:00
آموزش کتاب آموزه های قرآنی (آیه:انما المومِنون اخوه)در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-25T09:05:51-07:00
صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

درس دوازدهم کتاب قرآن پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-25T08:37:46-07:00
درس دوازدهم کتاب قرآن پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

درس سیزدهم علوم پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-24T20:32:58-07:00
درس سیزدهم علوم پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

درس ۲۲ کتاب مطالعات پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-24T14:00:49-07:00
درس ۲۲ کتاب مطالعات پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش کتاب شهروند کوچک در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-24T08:17:48-07:00
آموزش کتاب شهروند کوچک در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

حل تمرین صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹ کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T13:12:49-07:00
حل تمرین صفحات ۱۳۸ و ۱۳۹ کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش لوحه ۲۹ و۳۰کتاب قرآن صفحه ۷۷ـ پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T20:45:51-07:00
آموزش لوحه ۲۹ و۳۰کتاب قرآن صفحه ۷۷ـ پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

حل کار در کلاس و تمرین های صفحه ۱۲۹ ریاضی چهارم دبستان هوشمند خردمند رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T02:01:57-07:00
فیلم آموزشی حل تمرین های صفحه ۱۲۹ کتاب ریاضی چهارم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش نشانه ها در پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T01:47:58-07:00
آموزش نشانه ها در پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

درس شانزدهم کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T14:02:09-07:00
درس شانزدهم کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش نقاشی زرافه در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T04:45:27-07:00
آموزش نقاشی زرافه در پایه پیش دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزش تم ۲۲ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T04:38:29-07:00
آموزش تم ۲۲ریاضی پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

صفحه ۱۳۸ ریاضی پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T02:11:27-07:00
صفحه ۱۳۸ ریاضی پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزش درس شانزدهم فارسی چهارم دبستان هوشمند پسرانه خردمند رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T15:09:40-07:00
فیلم آموزشی درس شانزدهم فارسی چهارم دبستان (قسمت دوم) دبستان هوشمند پسرانه خردمند نوین رشت

آموزش مساحت متوازی الاضلاع ریاضی چهارم دبستان

آموزشی 1 بازدید 2021-04-19T13:10:49-07:00
فیلم آموزشی مساحت متوازی الاضلاع به کمک مستطیل ریاضی چهارم دبستان هوشمند پسرانه خردمند رشت

درس ۲۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T13:03:36-07:00
درس ۲۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

مرور فصل هفتم ریاضی پایه دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T11:46:44-07:00
مرور فصل هفتم کسر و احتمال ریاضی پایه دوم دبستان پسرانه هوشمند خردمند نوین رشت آموزگار نغمه روشن

انجام تمرینات کتاب نگارش مربوط به نشانه حـ ح در پایه اول دبستان هوشمند خردمند نو

آموزشی 1 بازدید 2021-04-19T07:06:34-07:00
انجام تمرینات کتاب نگارش مربوط به نشانه حـ ح در پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۷ ریاضی پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T00:09:55-07:00
صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۷ ریاضی پایه سوم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت

درس شانزدهم کتاب فارسی پایه پنجم ( چشمه و سنگ ) دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T13:46:51-07:00
درس شانزدهم کتاب فارسی پایه پنجم ( چشمه و سنگ ) دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

درس شانزدهم فارسی پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزشی 1 بازدید 2021-04-18T04:26:39-07:00
درس شانزدهم فارسی پایه سوم دبستان هوشمندخردمندنوین رشت

آموزش فصل ۱۴علوم پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T02:48:42-07:00
آموزش فصل ۱۴علوم پایه اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

درس یازدهم کتاب قرآن پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-17T13:26:42-07:00
درس یازدهم کتاب قرآن پایه پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

تدریس صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ریاضی پایه دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت

آموزشی 0 بازدید 2021-04-17T09:28:45-07:00
کار در کلاس صفحه ۱۲۲ و تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی پایه دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت آموزگار نغمه روشن
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال