درس دوم - آلفاوید

درس دوم

ریاضی2جلسه بیست و هشتم بخش اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T11:56:55-07:00
ریاضی2 یازدهم تجربی فصل هفتم درس دوم شاخص های مرکزی میانگین

اموزش قرآن کریم ششم درس دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T11:07:50-07:00
اموزش قرآن کریم ششم درس دوم

تدریس زبان انگلیسی پایه هشتم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-22T09:36:43-07:00
تدریس زبان انگلیسی پایه هشتم

ریاضی و آمار یک-فصل چهارم-درس دوم-قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T01:34:21-07:00
ریاضی و آمار یک-فصل چهارم-درس دوم-قسمت اول

توضیح تمرین ها درس دوم فصل هشتم ریاضی نهم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T00:17:00-07:00
توضیح تمرین ها درس دوم فصل هشتم ریاضی نهم

درس دوم هدیه های آسمانی،پایه چهارم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T22:10:40-07:00
درس دوم هدیه های آسمانی،پایه چهارم

درس دوم معاد شناسی مدرس حاج عبدالحسین قنبری فروردین ماه ۱۴۰۰ بندر ماهشهر

مذهبی 3 بازدید 2021-04-21T20:38:45-07:00
درس دوم معاد شناسی مدرس حاج عبدالحسین قنبری فروردین ماه ۱۴۰۰ بندر ماهشهر

حسالان دو-فصل پنجم-درس دوم-قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T12:26:05-07:00
حسالان دو-فصل پنجم-درس دوم-قسمت اول

ریاضی و آمار سه-فصل سوم-درس دوم-قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T10:13:00-07:00
ریاضی و آمار سه-فصل سوم-درس دوم-قسمت اول

آموزش اتوکد | درس 2 |

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T09:02:59-07:00
آموزش اتوکد | درس 2 |

فارسی دوم دبستان-متن درس دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T03:41:13-07:00
فارسی دوم دبستان-متن درس دوم

جلسه دوم درس دوم حد ( حد چپ و حد راست) ریاضی دو و حسابان یک) ( افشین)

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T02:16:53-07:00
جلسه دوم درس دوم حد ( حد چپ و حد راست) ریاضی دو و حسابان یک) ( افشین)

ریاضی هشتم؛ فصل نهم؛ درس دوم(قسمت سوم) : محاسبه طول کمان

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T01:49:08-07:00
ریاضی هشتم؛ فصل نهم؛ درس دوم(قسمت سوم) : محاسبه طول کمان

ریاضی هشتم؛ فصل نهم؛ درس دوم(قسمت دوم) : ایجاد کمان های برابر روی دایره

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T01:41:49-07:00
ریاضی هشتم؛ فصل نهم؛ درس دوم(قسمت دوم) : ایجاد کمان های برابر روی دایره

درس دوم از فصل نهم ریاضی پایه هفتم (نمودار ها و تفسیرنتیجه ها)

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T23:29:12-07:00
درس دوم از فصل نهم ریاضی پایه هفتم(نمودار ها و تفسیر نتیجه ها) مدرس:رضا محرری تهیه شده در تاریخ:1399/12/26

زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم vocabulary development

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T15:12:01-07:00
زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم vocabulary development

درس دوم از فصل چهارم ریاضی دهم انسانی

آموزشی 2 بازدید 2021-04-20T13:27:05-07:00
درس دوم از فصل چهارم ریاضی دهم انسانی

درس دوم فارسی پایه دوازدهم مشترک

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T09:57:03-07:00
درس دوم فارسی پایه دوازدهم مشترک

درس دوم (کارگاه متن پژوهی) فارسی پایه دوازدهم مشترک

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T09:57:00-07:00
درس دوم (کارگاه متن پژوهی) فارسی پایه دوازدهم مشترک

تدریس درس دوم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم مشترک

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T01:04:59-07:00
تدریس درس دوم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم مشترک

ریاضی _ هشتم _ فصل 7 _ درس دوم _ تقسیم اعداد توان دار _ قسمت 2

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T00:57:33-07:00
دبیرستان سرزمین دانشمندان ریاضی پایه هشتم استاد نیسی

درس دوم (بخش دوم) انگلیسی پایه دوازدهم مشترک

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T00:15:55-07:00
درس دوم (بخش دوم) انگلیسی پایه دوازدهم مشترک

درس دوم (بخش سوم) انگلیسی پایه دوازدهم مشترک

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T00:15:46-07:00
درس دوم (بخش سوم) انگلیسی پایه دوازدهم مشترک

درس دوم (بخش چهارم) انگلیسی پایه دوازدهم مشترک

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T00:15:40-07:00
درس دوم (بخش چهارم) انگلیسی پایه دوازدهم مشترک

درس دوم (تمرینات) عربی پایه دوازدهم تجربی-ریاضی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T22:44:50-07:00
درس دوم (تمرینات) عربی پایه دوازدهم تجربی-ریاضی

درس دوم (قواعد) عربی پایه دوازدهم تجربی-ریاضی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T22:37:51-07:00
درس دوم (قواعد) عربی پایه دوازدهم تجربی-ریاضی

درس دوم (ترجمه) عربی پایه دوازدهم تجربی-ریاضی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T22:37:45-07:00
درس دوم (ترجمه) عربی پایه دوازدهم تجربی-ریاضی

ریاضی هشتم؛ فصل نهم؛ درس دوم و سوم : زاویه مرکزی و محاطی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T17:22:30-07:00
ریاضی هشتم؛ فصل نهم؛ درس دوم و سوم : زاویه مرکزی و محاطی

علوم ۴ - درس ۲ : مخلوط ها در زندگی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T13:17:31-07:00
آموزش مجازی علوم پایه جهارم درس دوم مخلوط ها در زندگی

آمارواحتمال فصل چهارم درس دوم پارت سوم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-19T12:35:41-07:00
آمارواحتمال فصل چهارم درس دوم پارت سوم

آمار و احتمال فصل چهارم درس دوم پارت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T12:14:37-07:00
آمار و احتمال فصل چهارم درس دوم پارت دوم

آمار و احتمال فصل چهارم درس دوم پارت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T12:00:42-07:00
آمار و احتمال فصل چهارم درس دوم پارت اول

تدریس درس دوم فصل 9هفتم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T12:00:40-07:00
تدریس درس دوم فصل 9هفتم

هندسه فصل چهارم درس دوم مبحث تفکر تجسمی ص 87 و 88 و 89 کتاب درسی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-19T03:11:32-07:00
هندسه فصل چهارم درس دوم مبحث تفکر تجسمی ص 87 و 88 و 89 کتاب درسی

ریاضی و امار1دهم انسانی فصل 4 نمایش داده ها درس دوم نمودار چند متغیره(1)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T20:25:44-07:00
ریاضی و امار1دهم انسانی فصل 4 نمایش داده ها درس دوم نمودار چند متغیره(1)

درس دوم فصل (۸) ریاضی هشتم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T13:25:44-07:00
درس دوم فصل (۸) ریاضی هشتم

تدریس فعالیت صفحه 116 ریاضی هفتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T13:04:36-07:00
درس دوم فصل 9 ریاضی هفتم - فعالیت صفحه 116 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

تدریس فعالیت صفحه 115 و 116 ریاضی هفتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T12:57:36-07:00
درس دوم فصل 9 ریاضی هفتم - فعالیت صفحه 115 و 116 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

حل تمرینات درس دوم فصل 8 آمار و میانگین ریاضی هشتم مدرس: افضلی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T12:43:46-07:00
حل تمرینات درس دوم فصل 8 آمار و میانگین ریاضی هشتم مدرس: افضلی

تدریس فعالیت صفحه 115 ریاضی هفتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T12:22:39-07:00
درس دوم فصل 9 ریاضی هفتم - فعالیت صفحه 115 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

درس دوم فصل6 ریاضی نهم (شیب خط و عرض از مبدا) قسمت 1

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T10:51:33-07:00
درس دوم فصل6 ریاضی نهم (شیب خط و عرض از مبدا) قسمت 1

تدریس درس دوم جلسه دوم صفحه ۱۱ قرآن پایه پنجم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-18T10:16:40-07:00
سلام. فائضه طالبی هستم مدرس قرآن از گروه خلاق پلاس در این ویدئو ایات منتخب را بارعایت قاعده وقف بر حرکات و تنوین قرائت می کنیم و معانی آن ها را مورد بررسی قر...

تدریس درس دوم جلسه اول صفحه۱۰ قرآن پنجم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T10:09:30-07:00
سلام. فائضه طالبی هستم مدرس قرآن از گروه خلاق پلاس در این ویدئو قرایت سوره قمر و ایاتی از سوره الرحمن را قرار داده ام. حتما خط بری کنید تا صحیح تر بخوانید.

حل تمرین صفحه 139 فصل هشتم ریاضی نهم

آموزشی 2 بازدید 2021-04-18T04:12:32-07:00
حل تمرین صفحه 139 فصل هشتم ریاضی نهم

تدریس درس دوم از فصل هشتم ریاضی نهم(حجم هرم و مخروط)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T03:30:43-07:00
در این ویدیو صفحات ۱۳۵ تا ۱۴۰ کتاب ریاضی نهم تدریس شده است

تدریس درس دوم از فصل هشتم ریاضی نهم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-18T00:49:35-07:00
تدریس درس دوم از فصل هشتم ریاضی نهم

حل تمرین درس دوم فصل ششم ریاضی نهم- 1400

آموزشی 2 بازدید 2021-04-17T20:40:46-07:00
حل تمرین درس دوم فصل ششم ریاضی نهم- 1400

حل تمرین صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ درس دوم از فصل ۷ ریاضی نهم سوال ۳ تا ۱۰ مدرس محمدی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-17T17:10:37-07:00
حل تمرین صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ درس دوم (محاسبات عبارت های گویا) از فصل ۷ (عبارت های گویا) ریاضی نهم سوال ۳ تا ۱۰ مدرس محمدی
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال