دوازدهم تجربی - آلفاوید

دوازدهم تجربی

تحلیل آزمون گزینه دو درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T09:35:54-07:00
تحلیل آزمون گزینه دو درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت اول

تحلیل آزمون گزینه دو درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T09:21:45-07:00
تحلیل آزمون گزینه دو درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

تحلیل آزمون قلم چی درس دینی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T06:26:49-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس دینی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T05:03:10-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت چهارم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T05:02:51-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت چهارم

تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت پایانی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T05:02:45-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت پایانی

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T04:56:07-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت سوم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T04:55:57-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت سوم

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت چهارم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T04:55:53-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت چهارم

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت پایانی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T04:55:46-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت پایانی

تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت سوم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T04:27:53-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت سوم

تحلیل آزمون ماز درس ریاضی دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T04:20:48-07:00
تحلیل آزمون ماز درس ریاضی دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400

تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

آموزشی 7 بازدید 2021-04-23T03:24:59-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت دوم

تحلیل آزمون قلم چی درس زبان انگلیسی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

آموزشی 11 بازدید 2021-04-23T03:18:02-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زبان انگلیسی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت اول

آموزشی 10 بازدید 2021-04-23T03:17:51-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت اول

فیزیک دوازدهم تجربی 3

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:10:47-07:00
فیزیک دوازدهم تجربی 3

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت اول

آموزشی 13 بازدید 2021-04-23T02:08:04-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400 قسمت اول

تحلیل آزمون قلم چی درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

آموزشی 13 بازدید 2021-04-23T01:32:56-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

دوازدهم تجربی - درس فیزیک : (بخش اول) 1400/1/29: حل تست مدار

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T21:34:50-07:00
دوازدهم تجربی: - انتخاب درس >> فیزیک >> کلاس های آنلاین 1400 >> (بخش اول) 1400/1/29: حل تست مدار - جمعه ۱۴۰۰/۲/۳ ساعت 08:48 (امین...

تحلیل آزمون ماز درس زبان انگلیسی دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400

آموزشی 2 بازدید 2021-04-22T21:07:04-07:00
تحلیل آزمون ماز درس زبان انگلیسی دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400

تحلیل آزمون ماز درس زیست دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400 قسمت اول

آموزشی 3 بازدید 2021-04-22T19:07:50-07:00
تحلیل آزمون ماز درس زیست دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400 قسمت اول

تحلیل آزمون ماز درس فیزیک دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400 قسمت اول

آموزشی 2 بازدید 2021-04-22T19:07:47-07:00
تحلیل آزمون ماز درس فیزیک دوازدهم تجربی 2 اردیبهشت 1400 قسمت اول

تمرین ۵ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T00:02:58-07:00
تمرین ۵ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

تمرین ۶ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-22T00:02:53-07:00
تمرین ۶ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

تمرین ۱ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T23:56:04-07:00
تمرین ۱ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

تمرین ۲ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T23:55:50-07:00
تمرین ۲ فصل ۷ ریاضی دوازدهم تجربی

ریاضی۳ دوازدهم تجربی قسمت۴۶

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T22:52:53-07:00
ریاضی۳ دوازدهم تجربی قسمت۴۶

آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی - بخش دوم حل تمرینات - درس اول - سوال اول

آموزشی 3 بازدید 2021-04-21T15:17:42-07:00
آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی - بخش دوم حل تمرینات - درس اول - سوال اول

حل سوال امتحان نهایی دوازدهم تجربی دبیر: مارال زارعی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T11:44:02-07:00
حل سوال امتحان نهایی دوازدهم تجربی دبیر: مارال زارعی

حل سوال امتحان نهایی دوازدهم تجربی حد دبیر: مارال زارعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T11:43:56-07:00
حل سوال امتحان نهایی دوازدهم تجربی حد دبیر: مارال زارعی

تحلیل آزمون قلم چی درس ادبیات دوازدهم تجربی 29 فروردین 99

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T17:39:05-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس ادبیات دوازدهم تجربی 29 فروردین 99

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T17:39:03-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت اول

تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت آخر

آموزشی 2 بازدید 2021-04-20T17:39:02-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس زیست دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت آخر

تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T17:38:59-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت اول

تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت آخر

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T17:38:57-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس شیمی دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت آخر

تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T17:38:55-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت اول

تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T17:38:53-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت دوم

تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت آخر

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T17:38:52-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس فیزیک دوازدهم تجربی 29 فروردین 99 قسمت آخر

کارگاه شماره 1 تحلیل آزمون نهایی ریاضی دوازدهم تجربی صادقی نژاد 09169056618

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T14:30:00-07:00
کارگاه شماره 1 تحلیل آزمون نهایی ریاضی دوازدهم تجربی صادقی نژاد 09169056618

تمرین 15 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T13:27:08-07:00
تمرین 15 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 19،20 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 2 بازدید 2021-04-20T13:27:05-07:00
تمرین 19،20 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 22و23 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T13:27:03-07:00
تمرین 22و23 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 24,25 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T13:26:59-07:00
تمرین 24,25 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 11 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T13:19:55-07:00
تمرین 11 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 12 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T13:19:52-07:00
تمرین 12 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 17و18فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T13:19:49-07:00
تمرین 17و18فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 4 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T13:13:08-07:00
تمرین 4 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

تمرین 8 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

آموزشی 2 بازدید 2021-04-20T13:13:00-07:00
تمرین 8 فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال