ریاضی - آلفاوید

ریاضی

پایه سوم - ریاضی فصل هشتم - ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T04:13:54-07:00
پایه سوم - ریاضی فصل هشتم - ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

پایه سوم - ریاضی فصل هشتم - محاسبه ضرب

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T04:13:48-07:00
پایه سوم - ریاضی فصل هشتم - محاسبه ضرب

آشنایی با فیزیک هسته ای - قسمت سی و یکم - علینقی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T04:00:07-07:00
پرتوزایی و نیمه عمر (ریاضی و تجربی) گداخت و همجوشی هسته ای (فقط ریاضی)علیرضا علینقی؛ مدرس فیزیک کنکور

#ریاضی 2-سال یازدهم تجربی#فصل7-درس اول#حل تمرین صفحه151-152#مدرس خلیل تمیمی زاده

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:53:07-07:00
#ریاضی 2-سال یازدهم تجربی#فصل7-درس اول#حل تمرین صفحه151-152#مدرس خلیل تمیمی زاده

حل صفحه 126 ریاضی ششم . نازنین شرقی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:52:59-07:00
حل صفحه 126 ریاضی ششم . نازنین شرقی

#ریاضی 2-سال یازدهم تجربی#فصل7-درس دوم#معیارهای گرایش به مرکز#مدرس خلیل تمیمی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:52:57-07:00
#ریاضی 2-سال یازدهم تجربی#فصل7-درس دوم#معیارهای گرایش به مرکز#مدرس خلیل تمیمی

ترکیبیات دوازدهم ریاضی قسمت (2)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:52:51-07:00
ترکیبیات دوازدهم ریاضی قسمت (2)

تدریس فصل۶(کاربرد درصد در آمار و احتمال)ریاضی پایه ی ششم مدرس:سمیه ابراهیمی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:52:50-07:00
تدریس فصل۶(کاربرد درصد در آمار و احتمال)ریاضی پایه ی ششم مدرس:سمیه ابراهیمی

#ریاضی و آمار1-سال دهم ادبیات#فصل4-درس2#حل تمرین صفجه 117#مدرس خلیل تمیمی زاده

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:46:03-07:00
#ریاضی و آمار1-سال دهم ادبیات#فصل4-درس2#حل تمرین صفجه 117#مدرس خلیل تمیمی زاده

ترکیبیات دوازدهم ریاضی قسمت (1)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:46:02-07:00
ترکیبیات دوازدهم ریاضی قسمت (1)

تدریس فصل۶(کاربرد درصد در محاسبات مالی) ریاضی پایه ی ششم مدرس:سمیه ابراهیمی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T03:45:57-07:00
تدریس فصل۶(کاربرد درصد در محاسبات مالی) ریاضی پایه ی ششم مدرس:سمیه ابراهیمی

#ریاضی 1-سال دهم تجربی#فصل7#حل تمرین صفحه 150-151#مدرس خلیل تمیمی زاده

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:45:54-07:00
#ریاضی 1-سال دهم تجربی#فصل7#حل تمرین صفحه 150-151#مدرس خلیل تمیمی زاده

تدریس صفحات ۱۱۳ تا ۱۱۷ ریاضی و آمار دهم انسانی (نمودار راداری)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:38:52-07:00
در این ویدیو صفحات ۱۱۳ تا ۱۱۷ ریاضی و آمار دهم انسانی تدریس شده است

حل تمرینهای صفحه ۱۱۷ ریاضی و آمار دهم انسانی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:38:46-07:00
در این ویدیو تمرینهای صفحه ۱۱۷ ریاضی و آمار دهم انسانی حل شده اند

هفته سیزدهم کلاس تست ریاضی پایه نهم ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ (کلاس ۹۰۳)

آموزشی 2 بازدید 2021-04-23T03:32:13-07:00
کلاس تست ریاضی نهم جلسه سیزدهم استاد فغانی مدرسه اسوه

آموزش ریاضی پایه ششم - تقریب

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:25:01-07:00
آموزش ریاضی پایه ششم - تقریب

هفته سیزدهم کلاس تست ریاضی پایه نهم ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ (کلاس ۹۰۱)

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T03:24:57-07:00
کلاس تست ریاضی نهم جلسه سیزدهم استاد فغانی مدرسه اسوه

آموزش کار در کلاس صفحه 125 ریاضی کلاس سوم - نمودار دایره ای

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:24:49-07:00
آموزش کار در کلاس صفحه 125 ریاضی کلاس سوم - نمودار دایره ای - مدرس: حدیقه مرادی - آموزش آنلاین چیمارا - آمار و احتمال - کتاب درسی لایک و علی الخصوص دنبال کرد...

هفته سیزدهم کلاس تست ریاضی پایه نهم ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ (کلاس ۹۰۲)

آموزشی 2 بازدید 2021-04-23T03:24:47-07:00
کلاس تست ریاضی نهم جلسه سیزدهم استاد فغانی مدرسه اسوه

کوچینگ ... فصل 9 ریاضی هشتم مبحث زاویه مرکزی و محاطی صفحه 143 تا 146

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T03:24:45-07:00
کوچینگ ... فصل 9 ریاضی هشتم مبحث زاویه مرکزی و محاطی صفحه 143 تا 146

جلسه اول عربی یازدهم تجربی و ریاضی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:17:59-07:00
جلسه اول عربی یازدهم تجربی و ریاضی مروری بر المحل الاعرابی امادگی برای کنکور و موفق شدن در امتحانات مدرسه مدرس :مهدی مسعود

رفع ابهام صفر صفرم(بخش3/5)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T03:10:46-07:00
رفع ابهام صفر صفرم(بخش3/5)

تدریس درس سوم فصل ششم ریاضی نهم- بخش دوم - 1400

آموزشی 2 بازدید 2021-04-23T02:21:57-07:00
تدریس درس سوم فصل ششم ریاضی نهم- بخش دوم - 1400

تدریس فصل 5 ریاضی چهارم دبستان

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:21:51-07:00
تدریس فصل 5 ریاضی چهارم دبستان

آموزش محیط و مساحت از فصل 5 ریاضی چهارم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:21:49-07:00
آموزش محیط و مساحت از فصل 5 ریاضی چهارم ابتدایی

درسنامه و حل تمرینات فصل 5 کتاب ریاضی چهارم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:21:47-07:00
درسنامه و حل تمرینات فصل 5 کتاب ریاضی چهارم

تدریس کامل فصل 4 ریاضی چهارم دبستان - قسمت 2

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:59-07:00
فیلم های آموزشی بیشتر با کیفیت بالاتر را در استاد ریاضی تماشا کنید

تدریس کامل فصل 4 ریاضی چهارم دبستان - قسمت 5

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:58-07:00
تدریس کامل فصل 4 ریاضی چهارم دبستان - قسمت 5

تدریس کامل فصل 4 ریاضی چهارم دبستان - قسمت 6

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:56-07:00
تدریس کامل فصل 4 ریاضی چهارم دبستان - قسمت 6

تدریس کامل فصل 4 ریاضی چهارم دبستان - قسمت 8

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:54-07:00
تدریس کامل فصل 4 ریاضی چهارم دبستان - قسمت 8

آموزش مخروط ریاضی سوم دبستان

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:52-07:00
به نام خدا آموزش مخروط ریاضی سوم دبستان دانشجو معلم:مبینا عبدلی

تدریس فصل 4 ریاضی چهارم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:50-07:00
تدریس فصل 4 ریاضی چهارم ابتدایی

آموزش ریاضی پایه ششم - کاربرد درصد در آمار و احتمال

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:49-07:00
آموزش ریاضی - پایه ششم - کاربرد درصد در آمار و احتمال

مرور تمرینات و مفاهیم مهم فصل 3 و فصل 4 ریاضی چهارم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:14:44-07:00
مرور تمرینات و مفاهیم مهم فصل 3 و فصل 4 ریاضی چهارم

نمایش داده ها - آموزش آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک جلسه 19

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:08:08-07:00
نمایش داده ها - آموزش آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک جلسه 19

آموزش صفحه ۶۸ ریاضی چهارم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:07:54-07:00
آموزش صفحه ۶۸ ریاضی چهارم ابتدایی

درسنامه و حل تمرین کتاب ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 66 و 67

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T02:07:51-07:00
درسنامه و حل تمرین کتاب ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 66 و 67

درسنامه و حل تمرین کتاب ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 64 و 65

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T02:07:50-07:00
درسنامه و حل تمرین کتاب ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 64 و 65

تدریس کامل فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی - قسمت 5

طنز 0 بازدید 2021-04-23T01:57:20-07:00
مرور ضرب اعداد چندرقمی و کسر در ساعت، و حل مسئله با راهبردها

تدریس کامل فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی - قسمت 1

آموزشی 2 بازدید 2021-04-23T01:46:47-07:00
تدریس کامل فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی - قسمت 1

ریاضی هفتم اعداد صحیح شهید بهشتی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T01:39:48-07:00
ریاضی هفتم اعداد صحیح شهید بهشتی

تحلیل آزمون قلم چی درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

آموزشی 13 بازدید 2021-04-23T01:32:56-07:00
تحلیل آزمون قلم چی درس ریاضی دوازدهم تجربی 3 اردیبهشت 1400

2-1- فصل 1 راهبرد اول راهبرد رسم شکل

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T01:25:52-07:00
در این ویدیوی از 8 راهبرد معرفی شده در فصل یک ریاضی هفتم به تشریح و توضیح #راهبرد_اول یعنی #راهبرد_رسم_شکل پرداخته شده است. « مرتبط با صفحه 2 کتاب درس...

فیزیک 12 ریاضی جلسه 41

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T01:18:49-07:00
فیزیک 12 ریاضی جلسه 41

مدل سازی ریاضی - قسمت 2: نظریه ی مدل

علم و تکنولوژی 3 بازدید 2021-04-23T01:18:34-07:00
در این ویدیو «نظریه‌ی مدل» و ارتباطش با «مدل‌ها» و «نظریه‌های رسمی» بیان می‌شود.

مدل سازی ریاضی - قسمت 3: آماده جهت خروج از گود ریاضی

علم و تکنولوژی 1 بازدید 2021-04-23T01:18:34-07:00
در این ویدیو درباره‌ی لزوم خروج از گود ریاضی بحث می‌شود.

مدل سازی ریاضی - قسمت ۴: نظریه ی مدل انتزاعی

علم و تکنولوژی 1 بازدید 2021-04-23T01:18:32-07:00
در این ویدیو درباره‌ی نظریه‌ی مدل انتزاعی یا Abstract ‌‌‌‌‌‌‌Model Theory صحبت می‌شود.

مدل سازی ریاضی - قسمت ۴: نظریه مدل انتزاعی

علم و تکنولوژی 0 بازدید 2021-04-23T01:18:31-07:00
در این ویدیو درباره‌ی نظریه‌ی مدل انتزاعی یا Abstract Model Theory صحبت می‌شود.
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال