ریاضی - آلفاوید

ریاضی

تدریس فصل هشتم ریاضی هشتم قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T01:12:32-08:00
تدریس فصل هشتم ریاضی هشتم قسمت اول.مدرس غلامرضاصالح کار

تدریس فصل هفتم ریاضی هشتم قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T01:06:06-08:00
تدریس فصل هفتم ریاضی هشتم قسمت اول.مدرس غلامرضاصالح کار

تدریس فصل هفتم ریاضی هشتم قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T01:06:04-08:00
تدریس فصل هفتم ریاضی هشتم قسمت دوم.مدرس غلامرضاصالح کار

تدریس فصل6ریاضی هشتم قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:59:09-08:00
تدریس فصل6ریاضی هشتم قسمت اول

نمایش کسرهای بزرگتر از واحد روی محور ریاضی چهارم دبستان

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:45:18-08:00
نمایش اعداد مخلوط روی محور اعداد ریاضی چهارم دبستان مدرس:مریم نعمتی مدرسه غیردولتی دکترحسابی۳ شهرستان بهشهر؛استان مازندران

توضیح کامل فصل دوم ریاضی پایه هشتم

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:44:57-08:00
تو این کلیپ تمام مطالب و نکات مهم فصل دوم ریاضی پایه هشتم توضیح داده شده است.

تدریس صفحات 41 تا 43 رشته تجربی و 43 تا 45 رشته ریاضی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:38:15-08:00
تدریس صفحات 41 تا 43 رشته تجربی و 43 تا 45 رشته ریاضی

حل مساله صفحه ۳۳ کتاب ریاضی چهارم

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:31:12-08:00
حل مساله کسرها از فصل دوم کتاب ریاضی چهارم دبستان مدرس:مریم نعمتی مدرسه غیردولتی دکترحسابی۳ شهرستان بهشهر؛استان مازندران

صفحه 46 ریاضی سوم آموزش کسرها

آموزشی 1 بازدید 2021-11-30T00:23:52-08:00
صفحه 46 ریاضی سوم آموزش کسرها

ریاضی پنجم-دبستان غیردولتی پسرانه برهان-خانم عابدینی

آموزشی 3 بازدید 2021-11-30T00:17:02-08:00
ریاضی پنجم-دبستان غیردولتی پسرانه برهان-خانم عابدینی

ریاضی هشتم فصل سوم صفحه 45 ماگرتا پاسخ درست

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:16:50-08:00
ریاضی هشتم فصل سوم صفحه 45 ماگرتا پاسخ درست

ریاضی ششم ، فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۴۵ و ۴۶

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:10:00-08:00
ریاضی ششم ، فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۴۵ و ۴۶

ریاضی ششم ، تمرین صفحه ۴۶

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:09:57-08:00
ریاضی ششم ، تمرین صفحه ۴۶

فعالیت صفحه۵۲ کتاب ریاضی پنجم

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:03:24-08:00
فعالیت صفحه۵۲ کتاب ریاضی پنجم

تکمیل مبحث کسر توضیح محور صفحه ی ۴۷ کتاب ریاضی،قسمت سوم،مریم بهجتی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-30T00:02:58-08:00
تکمیل مبحث کسر توضیح محور صفحه ی ۴۷ کتاب ریاضی،قسمت سوم،مریم بهجتی

ریاضی سوم نمونه سوال تبدیل واحدها صفحه۴۹

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:56:22-08:00
ریاضی سوم نمونه سوال تبدیل واحدها صفحه۴۹

تقسیم کسرها توسط شکل ریاضی ششم دبستان

آموزشی 1 بازدید 2021-11-29T23:56:17-08:00
تقسیم کسرها توسط شکل ریاضی ششم دبستانمدرس:مریم نعمتیمدرسه دکتر حسابی۳شهرستان بهشهر؛ استان مازندران

کلاس چهارم الف - ریاضی- ضرب تکنیکی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:56:15-08:00
کلاس چهارم الف - ریاضی- ضرب تکنیکی

ریاضی سوم خواندن دقیقه به کسر و معرفی ربع ونیم

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:48:36-08:00
ریاضی سوم خواندن دقیقه به کسر و معرفی ربع ونیم

ریاضی عمومی 1 - جلسه دوازدهم - مشتق

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:48:25-08:00
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوازدهم - مشتق

حل تمرین ۸ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:27:45-08:00
حل تمرین ۸ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

حل تمرین ۷ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:21:01-08:00
حل تمرین ۷ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

صفحه آغازین تم 10 و 65و66 ریاضی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:20:53-08:00
صفحه آغازین تم 10 و 65و66 ریاضی

معرفی مختصر کتاب تاریچه ریاضیات تالیف جناب آقای دکتر سیفلو استاددانشگاه تبریز

علم و تکنولوژی 0 بازدید 2021-11-29T23:20:11-08:00
کتاب حاضر، حاصل بیش از بیست سال تدریس «تاریخ ریاضیات» در دانشگاه تبریز است. جمع‌بندی و تنظیم جزوه‌های درسی، مقالات و پروژه‌های دان...

ریاضی دوم دبستان (بازی تقارن)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:06:23-08:00
آموزش تقارن به همراه بازی ریاضی دوم دبستان فصل سوم (بازی تقارن)

حل تمرین ۹ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 1 بازدید 2021-11-29T23:06:21-08:00
حل تمرین ۹ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

حل تمرین ۱۰ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T23:06:20-08:00
حل تمرین ۱۰ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

ریاضی هفتم؛ فصل چهارم: هندسه و استدلال؛ درس سوم: انتقال، تقارن و دوران

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:52:24-08:00
ریاضی هفتم؛ فصل چهارم: هندسه و استدلال؛ درس سوم: انتقال، تقارن و دوران

حل تمرین ۱ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:46:18-08:00
حل تمرین ۱ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

ریاضی سوم ابتدایی، مفهوم دایره ۲،فصل سوم

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:38:54-08:00
ریاضی سوم ابتدایی، مفهوم دایره ۲،فصل سوم

ویدئو 13 فصل 1 ریاضی 10 انسانی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:38:43-08:00
ویدئو 13 فصل 1 ریاضی 10 انسانی

ریاضی سوم ابتدایی، رسم دایره با روش های مختلف،فصل سوم

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:38:40-08:00
ریاضی سوم ابتدایی، رسم دایره با روش های مختلف،فصل سوم

تدریس ریاضی دوم دبستان صفحه ۳۴ و ۳۵ آموزگار:عاطفه امیری

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:38:26-08:00
تدریس ریاضی دوم دبستان صفحه ۳۴ و ۳۵ آموزگار:عاطفه امیری

حل تمرین ۶ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:38:23-08:00
حل تمرین ۶ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 4 (ریشه و توان و ریشه n ام)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:10:50-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 4 (ریشه و توان و ریشه n ام)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 5 (ریشه و توان و ریشه n ام)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:10:41-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 5 (ریشه و توان و ریشه n ام)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 6 (ریشه و توان و ریشه n ام)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:10:32-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 6 (ریشه و توان و ریشه n ام)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 7 (ریشه و توان و ریشه n ام)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:10:24-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 7 (ریشه و توان و ریشه n ام)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 8 (ریشه و توان و ریشه n ام)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:10:22-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 8 (ریشه و توان و ریشه n ام)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 1 (ریشه و توان و ریشه n ام)

آموزشی 1 بازدید 2021-11-29T22:03:40-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم درس اول و دوم بخش 1 (ریشه و توان و ریشه n ام)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم بخش 2 (ریشه و توان)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:03:37-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم بخش 2 (ریشه و توان)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم بخش 3 (ریشه و توان)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:03:30-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم بخش 3 (ریشه و توان)

ریاضی پایه چهارم ضرب دو رقمی در دو رقمی خانم کوره گر - قسمت دوم

آموزشی 5 بازدید 2021-11-29T22:03:26-08:00
ریاضی پایه چهارم ضرب دو رقمی در دو رقمی خانم کوره گر - قسمت دوم دبستان 0امام حسین سید الشهدا (علیه السلام)

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم بخش 4 (ریشه و توان)

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T22:03:24-08:00
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل سوم بخش 4 (ریشه و توان)

حل تمرین ۲صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T21:56:50-08:00
حل تمرین ۲صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

درس دوم ریاضی پنجم صفحه ی ۲۹و۳۰

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T21:56:41-08:00
درس دوم ریاضی پنجم صفحه ی ۲۹و۳۰

حل تمرین ۳ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T21:56:39-08:00
حل تمرین ۳ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

حل تمرین ۴ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

آموزشی 0 بازدید 2021-11-29T21:56:33-08:00
حل تمرین ۴ صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال