ریاضی هفتم - آلفاوید

ریاضی هفتم

تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم سوال ۴

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T07:02:04-07:00
تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم سوال ۴

تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم سوال های ۵ و ۶

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T07:02:02-07:00
تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم سوال های ۵ و ۶

تدریس کاردرکلاس صفحه 119 ریاضی هفتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T06:13:01-07:00
درس سوم فصل 9 ریاضی هفتم - کاردرکلاس صفحه 119 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

ریاضی هفتم فصل۸ درس۴ قسمت۲ ص۱۰۸

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T06:05:53-07:00
ریاضی هفتم فصل۸ درس۴ قسمت۲ ص۱۰۸

تدریس فعالیت صفحه 118 و 119 ریاضی هفتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T06:05:52-07:00
درس سوم فصل 9 ریاضی هفتم - فعالیت صفحه 118 و 119 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

ریاضی هفتم فصل۸ درس۴ قسمت۱ ص۱۰۷

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T06:05:48-07:00
ریاضی هفتم فصل۸ درس۴ قسمت۱ ص۱۰۷

تدریس کاردرکلاس صفحه 118 ریاضی هفتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T05:38:08-07:00
درس سوم فصل 9 ریاضی هفتم - کاردرکلاس صفحه 118 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

تدریس فعالیت صفحه 118 ریاضی هفتم - محمدیوسف نوایی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T05:23:54-07:00
درس سوم فصل 9 ریاضی هفتم - فعالیت صفحه 118 محمدیوسف نوایی دبیر ریاضی شهرستان آمل

ریاضی هفتم اعداد صحیح شهید بهشتی

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T01:39:48-07:00
ریاضی هفتم اعداد صحیح شهید بهشتی

2-1- فصل 1 راهبرد اول راهبرد رسم شکل

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T01:25:52-07:00
در این ویدیوی از 8 راهبرد معرفی شده در فصل یک ریاضی هفتم به تشریح و توضیح #راهبرد_اول یعنی #راهبرد_رسم_شکل پرداخته شده است. « مرتبط با صفحه 2 کتاب درس...

فصل ۹ ریاضی هفتم بخش آخر

آموزشی 0 بازدید 2021-04-23T01:05:06-07:00
فصل ۹ ریاضی هفتم بخش آخر

تدریس فعالیت صفحه ی 94 و کار در کلاس صفحه ی 95 ریاضی هفتم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-23T00:51:00-07:00
تدریس فعالیت صفحه ی 94 و کار در کلاس صفحه ی 95 ریاضی هفتم تهیه کننده : رسول محمدی

درسنامه ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T18:32:45-07:00
درسنامه ریاضی هفتم فصل اول راهبرد حل مسئله ساده تر

نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم

آموزشی 2 بازدید 2021-04-22T09:15:55-07:00
نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم

ریاضی هفتم فصل ۸ بخش سوم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-22T05:31:50-07:00
ریاضی هفتم فصل ۸ بخش سوم

ریاضی هفتم فصل ۸ بخش اول

آموزشی 1 بازدید 2021-04-22T03:04:49-07:00
ریاضی هفتم فصل ۸ بخش اول

ریاضی هفتم_ درس اول فصل9_ستایش رفیعی

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T02:51:00-07:00
ریاضی هفتم_ درس اول فصل9_ستایش رفیعی

فصل هشتم ریاضی هفتم درس سوم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-22T02:37:01-07:00
فصل هشتم ریاضی هفتم درس سوم

چندضلعی های محدب و مقعر ریاضی هفتم

آموزشی 2 بازدید 2021-04-22T02:08:51-07:00
چندضلعی های محدب و مقعر ریاضی هفتم

تدریس درس چهارم از فصل نهم ریاضی هفتم(احتمال و تجربه)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-22T01:48:11-07:00
در این ویدیو صفحات ۱۲۱ و ۱۲۲ ریاضی هفتم تدریس شده است

حل تمرینهای صفحه ۱۲۳ ریاضی هفتم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-22T01:48:05-07:00
در این ویدیو تمرینهای صفحه ۱۲۳ ریاضی هشتم حل شده اند

حل تمرین های صفحه ۱۲۰ ریاضی هفتم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T21:42:40-07:00
در این ویدیو تمرینهای صفحه ۱۲۰ ریاضی هفتم حل شده اند

#ریاضی هفتم تعریف توان #حمید صالح ثابت قدم ۰۹۱۱۷۲۰۷۱۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T18:05:43-07:00
#ریاضی هفتم تعریف توان #حمید صالح ثابت قدم ۰۹۱۱۷۲۰۷۱۰۰

ریاضی هفتم- درس شمارنده اول- صفحات 59و60

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T14:49:51-07:00
ریاضی هفتم- درس شمارنده اول- صفحات 59و60

ریاضی هفتم- احتمال و تجربه- صفحات 121و122

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T14:49:43-07:00
ریاضی هفتم- احتمال و تجربه- صفحات 121و122

کلیپ تدریس فصل نهم ریاضی هفتم(جمع آوری و نمایش داده ها)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T06:28:53-07:00
کلیپ تدریس فصل نهم ریاضی هفتم درس اول(جمع آوری و نمایش داده ها) قسمت دوم دبیر:جوکار

تدریس فصل نهم ریاضی هفتم(جمع آوری و نمایش داده ها)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T06:21:52-07:00
کلیپ تدریس فصل نهم ریاضی هفتم درس اول(جمع آوری و نمایش داده ها) قسمت اول دبیر:جوکار

راهبرد روش های نمادین

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T05:26:04-07:00
راهبرد روش های نمادین

راهبرد حل مساله ساده تر

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T05:12:06-07:00
تدریس راهبرد حل مساله ساده تر از فصل اول ریاضی هفتم

ریاضی هفتم، جمع آوری و نمایش داده ها، شبکه آموزش(۲۹ فروردین)

آموزشی 0 بازدید 2021-04-21T03:41:02-07:00
ریاضی هفتم، جمع آوری و نمایش داده ها، شبکه آموزش(۲۹ فروردین)

تدریس فصل ۱۳ هوازدگی علوم پایه ی هشتم ، پارت ۲

آموزشی 1 بازدید 2021-04-21T00:45:56-07:00
این هم از تدریس فصل ۱۳ هوازدگی قسمت دوم بسیار مفید لایک دنبال نظرات فراموش نشه بنویسید آیا باز هم از این ویدیو ها بزارم ، ویدیو ی بعدی ادامه ی تدریس ص ۱۱۸ و...

آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم توان و جذر ؛ جذر و ریشه ؛ قسمت 60

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T23:29:17-07:00
آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم توان و جذر ؛ جذر و ریشه : حل فعالیت صفحه 93 و توضیح ریشه دوم و تعریف آن و حل کاردرکلاس صفحه 93 و توضیح علامت رادیکال و حل سوال 1...

آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم توان و جذر ؛ جذر و ریشه ؛ قسمت 61

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T23:29:08-07:00
آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم توان و جذر ؛ جذر و ریشه : حل سوال 2 کاردرکلاس صفحه 94 و حل فعالیت صفحه 94و حل کاردرکلاس صفحه 94 و توضیح نحوه ریشه دوم گرفتن تا ...

آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم توان و جذر ؛ساده کردن عبارت های توان دار ؛ قسمت 59

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T23:22:01-07:00
آموزش ریاضی هفتم ، فصل ششم : حجم و سطح : حل فعالیت و کاردرکلاس صفحه 91

ریاضی هفتم - فصل 8 درس 3

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T22:12:06-07:00
ریاضی هفتم - فصل 8 درس 3

درس سوم فصل نهم ریاضی هفتم/احتمال

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T19:02:48-07:00
شانس رخدادن رویداد را احتمال آن میگوییم احتمال نسبت تعداد حالت های مطلوب به تعداد حالت های ممکن است .در این درس به این موضوع پرداخته این.با دقت نگاه کنید

درسنامه ریاضی هفتم فصل اول

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T14:23:09-07:00
درسنامه ریاضی هفتم فصل اول

ریاضی هفتم، جمع آوری و نمایش داده ها

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T12:37:48-07:00
ریاضی هفتم،فصل نهم، جمع آوری و نمایش داده ها مدرس: علی عربی

راهبرد حذف حالت های نامطلوب

آموزشی 1 بازدید 2021-04-20T11:35:05-07:00
تدریس راهبرد حذف حالت های نامطلوب از فصل اول ریاضی هفتم

ریاضی هشتم صفحه 114 - نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T10:59:56-07:00
ریاضی هشتم صفحه 114 - نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد

ریاضی هفتم فصل 5 - حل تمرینات صفحه 64

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T09:36:05-07:00
ریاضی هفتم فصل 5 - ب م م حل تمرینات صفحه 64 کتاب درسی

ریاضی هفتم- فصل نهم (آمار و احتمال)- حل تمرین های صفحه 114

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T09:14:58-07:00
آموزش کامل مفاهیم درسی دقیقا بر اساس کتاب درسی و رسمی کشور توسط معلم رسمی آموزش و پرورش (حامد مهذب) و دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی... با ما همراه باشید

ریاضی هفتم -مرور فصل۵:شمارنده ها و اعداد اول

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T07:51:06-07:00
ریاضی هفتم -مرور فصل۵:شمارنده ها و اعداد اول

ریاضی هفتم مرور فصل ۴- هندسه و استدلال

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T06:51:49-07:00
ریاضی هفتم مرور فصل ۴- هندسه و استدلال

سوال 6 امتحان ریاضی هفتم خرداد 98 دبیرستان خرد اصفهان

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T03:07:29-07:00
سوال 6 امتحان ریاضی هفتم خرداد 98 دبیرستان خرد اصفهان

حل تمرین ص 114 ریاضی هفتم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T02:11:38-07:00
حل تمرین ص 114 ریاضی هفتم

جلسه هشتم بردار و مختصات ریاضی هفتم

آموزشی 0 بازدید 2021-04-20T00:43:35-07:00
جلسه هشتم بردار و مختصات ریاضی هفتم

بخش دوم از فصل هشتم ریاضی هفتم

آموزشی 1 بازدید 2021-04-19T18:18:47-07:00
بخش دوم از فصل هشتم ریاضی هفتم
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال