زیست شناسی - آلفاوید

زیست شناسی

از روش جمع بندی زیست شناسی کنکور و دایره های زیستی حرف آخر چی میدونید؟!!

آموزشی 0 بازدید 2021-06-13T20:50:25-07:00
از روش جمع بندی زیست شناسی کنکور و دایره های زیستی حرف آخر چی میدونید؟!!

خلاصه یک سال تحصیلی در درس زیست شناسی پایه دهم،سال تحصیلی ۱۴۰۰

آموزشی 6 بازدید 2021-06-13T09:45:17-07:00
خلاصه یک سال تحصیلی در درس زیست شناسی پایه دهم،دبیر آقای گودرزی،دبیرستان خوارزمی،منطقه ۸

نمونه تدریس علوم هشتم حرف آخر | بخش زیست شناسی

آموزشی 1 بازدید 2021-06-13T01:49:21-07:00
نمونه تدریس علوم هشتم حرف آخر | بخش زیست شناسی

بررسی تست هایی از مبحث یاخته جانوری با دکتر مجید ابراهیمی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:30:05-07:00
بررسی تست هایی از مبحث یاخته جانوری با دکتر مجید ابراهیمی

زیست شناسی کنکور با دکتر مجید ابراهیمی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T06:09:03-07:00
زیست شناسی کنکور با دکتر مجید ابراهیمی

بررسی کتاب های تست قسمت 1 فارسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T08:02:07-07:00
بررسی کتاب های تست قسمت 1 فارسی

بررسی کتاب های تست قسمت 2 عربی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T08:02:06-07:00
بررسی کتاب های تست قسمت 2 عربی

بررسی کتاب های تست قسمت 3 دینی

آموزشی 1 بازدید 2021-06-11T08:02:06-07:00
بررسی کتاب های تست قسمت 3 دینی

بررسی کتاب های تست قسمت 4 زبان انگلیسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T08:02:05-07:00
بررسی کتاب های تست قسمت 4 زبان انگلیسی

بررسی کتاب های تست قسمت 5 زمین شناسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T08:02:04-07:00
بررسی کتاب های تست قسمت 5 زمین شناسی

زیست شناسی دهم ، گفتار دوم از فصل ۶

آموزشی 3 بازدید 2021-06-10T22:20:58-07:00
زیست شناسی دهم ، گفتار دوم از فصل ۶

امتحان ورودی دانشگاه پچ مجارستان

آموزشی 1 بازدید 2021-06-10T21:25:04-07:00
امتحان ورودی دانشگاه پچ مجارستان

آموزش صفر تا صد زیست شناسی با حرف اخر

آموزشی 0 بازدید 2021-06-09T21:40:05-07:00
آموزش صفر تا صد زیست شناسی با حرف اخر

اقرار وزارت بهداشت - واکسن کرونا ترکیبات مغناطیسی دارد!!!

حوادث 1 بازدید 2021-06-08T16:27:27-07:00
به اذعان بیشتر پزشکان و دانشمندان زیست شناسی تزریق واکسن کرونا بسیار خطرناک است... بعلت : ۱) وجود Nano chip در آن ۲) وجود پروتئین DNA MAKER در آن ۳) وجود حل...

زیست شناسی ۱ - تشکیل ادرار و تخلیه آن

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T11:04:28-07:00
تدریس زیست شناسی زیست ۱ فصل ۵ گفتار ۲ توسط دکتر رضا مقدسی

زیست شناسی ۱ - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

آموزشی 1 بازدید 2021-06-08T10:56:57-07:00
تدریس زیست شناسی ۱ فصل ۵ گفتار ۳ توسط دکتر رضا مقدسی

فصل ۶ - از یاخته تا گیاه

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T02:54:34-07:00
تدریس فصل ۶ زیست شناسی ۱ - از یاخته تا گیاه توسط دکتر رضا مقدسی

زیست شناسی ۱ - تغذیه گیاهی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T02:47:17-07:00
فصل اخر زیست شناسی ۱ گفتار ۱ تغذیه گیاهی با تدریس دکتر رضا مقدسی

زیست شناسی ۱ - ساختار گیاهان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T02:47:03-07:00
درس زیست سناسی ۱ پایه دهم فصل ۶ گفتار ۳ با تدریس دکتر رضا مقدسی

جانداران موثر بر تغذیه گیاهان/زیست شناسی 1/حسین نوری

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T23:19:33-07:00
جانداران موثر بر تغذیه گیاهان/زیست شناسی 1/حسین نوری

هم ایستایی کلیه زیست دهم

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T08:54:20-07:00
هم ایستایی کلیه زیست دهم

زیست شناسی یازدهم ، فصل1 ، گفتار 2 ( قسمت دوم ) . استاد قربانی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-06T13:25:23-07:00
تدریس مطالب کتاب درسی ، همراه با پاورپینت ، اشکال ، و نکات تستی و مفهومی . استاد قربانی

زیست شناسی یازدهم ، فصل1 ، گفتار1 ( قسمت دوم ) . استاد قربانی

آموزشی 3 بازدید 2021-06-06T12:57:27-07:00
تدریس مطالب کتاب درسی همراه با پاورپینت ، اشکال و نکات تستی و مفهومی

زیست شناسی یازدهم ، فصل 1 ، گفتار2 ( قسمت اول ) . استاد قربانی

آموزشی 2 بازدید 2021-06-06T12:57:17-07:00
تدریس مطالب کتاب درسی همراه با پاورپینت ، اشکال ، و نکات تستی و مفهومی . استاد قربانی

زیست شناسی یازدهم، فصل 1 ، گفتار 1 ( قسمت اول ) . قربانی

آموزشی 3 بازدید 2021-06-06T10:26:24-07:00
تدریس مطالب کلاس همراه با پاورپینت ، اشکال و نکات تستی و مفهومی

آموزش زیست شناسی / زیست یازدهم / فصل اول / جلسه اول

آموزشی 1 بازدید 2021-06-06T07:10:26-07:00
آموزش زیست شناسی / زیست یازدهم / فصل اول / جلسه اول

پارت 1 فتوسنتز - دوره

آموزشی 1 بازدید 2021-06-05T23:21:15-07:00
پارت 1 فتوسنتز - دوره

بررسی چند نمونه از سوالات احتمالی امتحان نهایی- قانع حسینی 09126284507

آموزشی 6 بازدید 2021-06-04T23:50:15-07:00
بررسی چند نمونه از سوالات احتمالی امتحان نهایی- قانع حسینی 09126284507

نمونه تدریس زیبای زیست شناسی حرف آخر _میوگلوبین

آموزشی 1 بازدید 2021-06-04T23:43:17-07:00
نمونه تدریس زیبای زیست شناسی حرف آخر _میوگلوبین

مطابقت سوالات کنکور با پکیج های دین و زندگی و زیست شناسی حرف آخر

آموزشی 0 بازدید 2021-06-04T23:29:18-07:00
مطابقت سوالات کنکور با پکیج های دین و زندگی و زیست شناسی حرف آخر

بازدید مجازی دبیرستان فرزانگان حضرت زینب (س)(3)

آموزشی 2 بازدید 2021-06-04T21:16:15-07:00
با توجه به لزوم عدم تجمع غیر ضروری به دلیل شیوع ویروس کوید 19 بخش زیست شناسی علوم و فناوری پژوهشکده معلم اداره کل آموزش و پرورش فارس بازدید مجازی دبیرستان فر...

توضیح روش مطالعه زیست شناسی توسط دکتر امیرمحمد جلیلی

آموزشی 4 بازدید 2021-06-04T10:04:15-07:00
دکتر امیر محمد جلیلی یکی از روش اصولی و علمی مطالعه زیست شناسی را توضیح می‌دهند.

زیست شناسی دهم فصل یک قسمت ۱

آموزشی 0 بازدید 2021-06-04T01:33:25-07:00
زیست شناسی دهم فصل یک قسمت ۱

تحلیل زیست شناسی شهریور 99

آموزشی 1 بازدید 2021-06-03T02:44:33-07:00
تحلیل زیست شناسی شهریور 99

فصل دو گفتار دو زیست شناسی 3

آموزشی 2 بازدید 2021-06-03T02:09:43-07:00
تدریس صفحه به صفحه فصل 2 گفتاردو زیست شناسی 3 و حل سوالات نهایی مربوطه

حذف مبحث و تست شکدار کنکور

آموزشی 2 بازدید 2021-06-03T01:27:35-07:00
حذف مبحث و تست شکدار کنکور

تحلیل سوالات امتحان نهایی درس زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 99

آموزشی 0 بازدید 2021-05-31T21:45:10-07:00
تحلیل سوالات امتحان نهایی درس زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 99

سخنرانی دکتر ابراهیم علی نیا آهندانی_وبینار عصب شناسی-ایتالیا_۲۰۲۱

علم و تکنولوژی 5 بازدید 2021-05-31T07:13:16-07:00
سخنرانی مذکور باعنوان بررسی گیاهان دارویی و مصرف آن در زنان باردار و بارویکرد آلزایمر و بصورت وبینار در ایتالیا در ماه مه ۲۰۲۱ انجام شد.دکتر ابراهیم علی نیا ...

تدریس زیست شناسی مبحث دستگاه گوارش،آقای دکتر توتونچی،دبیرستان سرآمد شیراز

آموزشی 0 بازدید 2021-05-30T20:57:30-07:00
در این ویدئو همراه می شویم با آقای دکتر توتونچی که بسیار شیوا با بیانی عالی دستگاه گوارش را شرح می دهند.

کتاب زیست شناسی دهم گل واژه

آموزشی 0 بازدید 2021-05-30T13:36:22-07:00
کتاب زیست شناسی دهم گل واژه

تدریس زیست کنکور-استاد رامین معصومی-نشر مکتب آروین

آموزشی 1 بازدید 2021-05-30T11:16:24-07:00
تدریس زیست کنکور-استاد رامین معصومی-نشر مکتب آروین

بررسی داروهای پیشنهادی کوویید 19 (1)

آموزشی 1 بازدید 2021-05-29T22:29:14-07:00
پژوهش زیست شناسی - پایه دهم پژوهشگران: نیلوفر سلطانی، غزال ثابتی، محدثه بختیاری

بررسی داروهای پیشنهادی کوویید 19 (2)

آموزشی 0 بازدید 2021-05-29T22:29:13-07:00
پژوهش زیست شناسی - پایه دهم پژوهشگران: نیلوفر سلطانی، غزال ثابتی، محدثه بختیاری

تجربه من از کلاس مجازی (بخش دوم)

آموزشی 2 بازدید 2021-05-29T16:04:12-07:00
این فیلم توسط فاطمه نبوی چاشمی تهیه شده است و تجربه شخصی از تدریس زیست شناسی در شرایط آموزش مجازی می باشد

زیست شناسی | تجربی داخل ۹۹

آموزشی 2 بازدید 2021-05-29T15:36:13-07:00
زیست شناسی | تجربی داخل ۹۹

بررسی نسل پنجم شبکه تلفن همراه و اثرات زیست محیطی آن

آموزشی 1 بازدید 2021-05-29T03:21:27-07:00
پژوهش زیست شناسی - پایه دهمپژوهشگران: رزیتا حسنی، فاطمه نراقی

جمعبندی فصل 4 زیست شناسی دوازدهم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-29T01:15:19-07:00
مرور سریع خط به خط فصل 4 زیست شناسی دوازدهم برای نهایی و کنکور

جمعبندی فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

آموزشی 0 بازدید 2021-05-29T01:15:16-07:00
جمعبندی فصل 5 زیست شناسی دوازدهم
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال