شعر با صدای شاعر - آلفاوید

شعر با صدای شاعر

گناه اجتماعی - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 2 بازدید 2021-04-21T23:49:11-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

دیده و دل - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 2 بازدید 2021-04-20T23:15:21-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

راه حق مرکب حق - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-19T23:41:05-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

عزت نفس - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-19T00:52:00-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

انعکاس - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 1 بازدید 2021-04-18T00:15:14-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

نگاه دیده و دل - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-16T23:34:01-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

چشم و گوش شنوا و حق بین - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-16T02:09:03-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

خموش باش تو صفار - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 5 بازدید 2021-04-14T23:42:56-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

راه کج - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-12T21:52:59-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

شکایت - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 1 بازدید 2021-04-11T23:07:58-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

خاموشی دنیوی - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-10T23:02:00-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

سموم جسم و روح و جان و اخلاق - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-10T00:05:54-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

حکمت محرمات - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-09T00:27:54-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

مظروف جهان - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 1 بازدید 2021-04-07T22:50:31-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد

حرمت دوست - شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری

هنری 0 بازدید 2021-04-06T23:08:50-07:00
شعر با صدای شاعر استاد محمدرضا صفاری از جلد اول دیوان اشعار استاد
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال