قیمت دلار - آلفاوید

قیمت دلار

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-06-11T16:37:00-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-06-10T20:57:04-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-06-09T20:58:00-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T17:42:57-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T16:54:19-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-06-06T15:24:19-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 3 بازدید 2021-06-05T21:36:19-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 4 بازدید 2021-06-04T22:33:20-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 2 بازدید 2021-06-03T21:31:28-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 2 بازدید 2021-06-02T21:36:33-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-06-01T16:50:12-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-31T15:06:16-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-30T16:24:24-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۹ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-29T15:43:15-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۸ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-28T16:47:12-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۸ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۷ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 2 بازدید 2021-05-27T22:49:36-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۶ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 2 بازدید 2021-05-26T22:08:17-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۵ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-25T16:26:09-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۵ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۴ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-24T16:34:09-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۴ خرداد ۱۴۰۰

طنز دوبله | رویای جهانگیری برای انتخابات!

طنز 0 بازدید 2021-05-24T01:23:41-07:00
محرمانه طنز رویای جهانگیری، تنها گزینه تکرار! به لاریجانی بگید من هستم.. پنجاه پنجاه.. قیمت دلار هم با خودش نبینید از دست‌تون رفته... آخر دوبله است!!!

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال ۳ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-23T16:42:05-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال ۳ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-22T16:08:07-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲ خرداد ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱ خرداد ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-21T15:48:04-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱ خرداد ۱۴۰۰

️ مردم عزیز این شمایید که این بار نباید تکرار کنید

مذهبی 3 بازدید 2021-05-21T11:07:06-07:00
️ مردم عزیز این شمایید که این بار نباید تکرار کنید

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 2 بازدید 2021-05-20T21:29:06-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-19T15:54:03-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-18T16:02:11-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

بهترین گوشی موبایل بین ۳ تا ۲۰ میلیون تومان | بهترین زمان خرید گوشی

علم و تکنولوژی 1 بازدید 2021-05-17T22:34:44-07:00
بهترین گوشی موبایل بین ۳ تا ۲۰ میلیون تومان | بهترین زمان خرید گوشی

اعتراف حسن روحانی به بالابردن قیمت دلار عمدا (قیمت دست خودشونه)

حوادث 0 بازدید 2021-05-17T20:44:35-07:00
اعتراف حسن روحانی به بالابردن قیمت دلار عمدا (قیمت دست خودشونه)

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-17T16:03:44-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۶ اردیبهشت ،۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-15T17:54:06-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۶ اردیبهشت ،۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-14T17:27:08-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-12T22:16:11-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-11T16:05:57-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-10T17:24:42-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-09T15:51:54-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-08T15:59:44-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

تحلیل قیمت دلار و تاثیر آن بر آزمایشگاه های تشخیص طبی

سلامت 8 بازدید 2021-05-07T05:12:55-07:00
بر کسی پوشیده نیست قیمت ارزهای خارچی و بخصوص دلار امریکا تاثیر زیادی بر هزینه تمام شده انجام آزمایش ها دارد. در این ارائه سعی شده قیمت دلار برای سال 1400 می...

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-05-05T16:16:12-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 2 بازدید 2021-05-04T16:24:39-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 6 بازدید 2021-05-03T19:58:50-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

فرق POCO X3 NFC با POCO X3 PRO

علم و تکنولوژی 3 بازدید 2021-05-03T01:56:21-07:00
فرق POCO X3 NFC با POCO X3 PRO

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-05-02T15:26:57-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 2 بازدید 2021-04-30T16:46:04-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صفر تا صد تبلیغات اسپانسری اینستاگرام در ۳ دقیقه !!

آموزشی 0 بازدید 2021-04-29T11:25:03-07:00
تبلیغات اسپانسری خوبه نمیگم بده اما پرداختش ما رو با مشکل مواجه میکنه و میتونه با قیمت دلار روی بیزینس ما تاثیر بزاره ... اگه کسب و کاری دارید که محدود به خ...

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 1 بازدید 2021-04-28T15:09:52-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال و خودرو ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزشی 0 بازدید 2021-04-27T17:34:49-07:00
قیمت دلار و سکه و ارز دیجیتال ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

حرکت گله ای توده مردم در افزایش قیمت دلار

آموزشی 3 بازدید 2021-04-27T05:22:57-07:00
افزایش قیمت دلار ممکن است همیشگی نباشد-آیا جهت مسیر وال استریت قابل تغییر است!؟مردم در درک این که واقعاً بازار به کدام سمت می‌رود کند هستند و کم کم جهت ...
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال