چرتکه - آلفاوید

چرتکه

چرتکه(جمع دوست کوچک ۱ و ۴)

آموزشی 0 بازدید 2021-06-12T15:43:02-07:00
چرتکه(جمع دوست کوچک ۱ و ۴)

قسمت هفتم : آموزش تحلیل تکنیکال - روندهای قیمت - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:50:07-07:00
قسمت هفتم : آموزش تحلیل تکنیکال - روندهای قیمت - صالح فردوسی

قسمت یازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای کلاسیک - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:50:06-07:00
قسمت یازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای کلاسیک - صالح فردوسی

قسمت دوازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش اول - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:50:05-07:00
قسمت دوازدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش اول - صالح فردوسی

قسمت سیزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش دوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:50:04-07:00
قسمت سیزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - واگرایی ها بخش دوم - صالح فردوسی

قسمت چهاردهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای هارمونیک - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:50:03-07:00
قسمت چهاردهم : آموزش تحلیل تکنیکال - الگوهای هارمونیک - صالح فردوسی

قسمت پانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه ای بر الیوت - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:50:02-07:00
قسمت پانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه ای بر الیوت - صالح فردوسی

قسمت شانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش و نکات متاتریدر - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:50:00-07:00
قسمت شانزدهم : آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش و نکات متاتریدر - صالح فردوسی

قسمت چهارم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش سوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:36:04-07:00
قسمت چهارم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش سوم - صالح فردوسی

قسمت ششم : آموزش تحلیل تکنیکال - حمایت و مقاومت - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:36:03-07:00
قسمت ششم : آموزش تحلیل تکنیکال - حمایت و مقاومت - صالح فردوسی

قسمت هشتم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش اول - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:36:02-07:00
قسمت هشتم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش اول - صالح فردوسی

قسمت نهم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش دوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:36:00-07:00
قسمت نهم : آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتورها بخش دوم - صالح فردوسی

قسمت دهم : آموزش تحلیل تکنیکال - فیبوناچی - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:35:59-07:00
قسمت دهم : آموزش تحلیل تکنیکال - فیبوناچی - صالح فردوسی

قسمت سوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش دوم - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:29:00-07:00
قسمت سوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش دوم - صالح فردوسی

قسمت پنجم : آموزش تحلیل تکنیکال - دره ها و قله ها در نمودار قیمتی - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:28:59-07:00
قسمت پنجم : آموزش تحلیل تکنیکال - دره ها و قله ها در نمودار قیمتی - صالح فردوسی

قسمت اول : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:22:09-07:00
قسمت اول : آموزش تحلیل تکنیکال - مقدمه - صالح فردوسی

قسمت دوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش اول - صالح فردوسی

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T18:22:04-07:00
قسمت دوم : آموزش تحلیل تکنیکال - کندل استیک بخش اول - صالح فردوسی

چرتکه(آموزش اعداد ۱۱ تا ۲۰)

آموزشی 0 بازدید 2021-06-11T16:51:00-07:00
چرتکه(آموزش اعداد ۱۱ تا ۲۰)

قسمت اول : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - مفاهیم اولیه - مهران خان جان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-10T21:04:11-07:00
قسمت اول : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - مفاهیم اولیه - مهران خان جان

قسمت دوم : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - معرفی چند ارز دیجتال - مهران خان جان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-10T21:04:09-07:00
قسمت دوم : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - معرفی چند ارز دیجتال - مهران خان جان

قسمت سوم - اول : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - صرافی بایننس - مهران خان جان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-10T21:04:07-07:00
قسمت سوم - اول : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - صرافی بایننس - مهران خان جان

قسمت سوم - دوم : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - صرافی بایننس - مهران خان جان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-10T21:04:06-07:00
قسمت سوم - دوم : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - صرافی بایننس - مهران خان جان

قسمت چهارم : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - کیف پول ها - مهران خان جان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-10T21:04:05-07:00
قسمت چهارم : آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال - کیف پول ها - مهران خان جان

قسمت پنجم :آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال-صرافی های غیر متمرکز (۱)-مهران خان جان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-10T21:04:04-07:00
قسمت پنجم :آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال-صرافی های غیر متمرکز (۱)-مهران خان جان

قسمت ششم :آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال-صرافی های غیر متمرکز (2)-مهران خان جان

آموزشی 0 بازدید 2021-06-10T21:04:03-07:00
قسمت ششم :آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال-صرافی های غیر متمرکز (2)-مهران خان جان

چرتکه(آموزش جمع و تفریق ساده دورقمی)

آموزشی 0 بازدید 2021-06-09T20:58:03-07:00
چرتکه(آموزش جمع و تفریق ساده دورقمی)

چرتکه (آموزش عدد ۶ تا ۱۰ واعداد ۱۰ ، ۲۰ ،۳۰، ۴۰،...،۱۰۰) قسمت اول

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T19:14:08-07:00
چرتکه (آموزش عدد ۶ تا ۱۰ واعداد ۱۰ ، ۲۰ ،۳۰، ۴۰،...،۱۰۰) قسمت اول

چرتکه(آموزش عدد ۶ تا ۱۰ و اعداد ۲۰،۱۰،...،۱۰۰)قسمت دوم

آموزشی 0 بازدید 2021-06-08T19:14:08-07:00
چرتکه(آموزش عدد ۶ تا ۱۰ و اعداد ۲۰،۱۰،...،۱۰۰)قسمت دوم

آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( یادگیری ضرب و تقسیم با چرتکه )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T22:02:32-07:00
آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( یادگیری ضرب و تقسیم با چرتکه )

آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( جمع و تقریق با چرتکه )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T22:02:31-07:00
آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( جمع و تقریق با چرتکه )

آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( نحوه تفریق اعداد چند رقمی )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T22:02:30-07:00
آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( نحوه تفریق اعداد چند رقمی )

آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( تفریق اعداد پنج رقمی با چرتکه )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T22:02:29-07:00
آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( تفریق اعداد پنج رقمی با چرتکه )

آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( ضرب 3 عدد پنج رقمی با چرتکه )

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T22:02:26-07:00
آموزش چرتکه|آموزش چرتکه به کودکان|چرتکه( ضرب 3 عدد پنج رقمی با چرتکه )

چرتکه(جمع و تفریق ساده)

آموزشی 0 بازدید 2021-06-07T15:37:21-07:00
چرتکه(جمع و تفریق ساده)

چرتکه - نرم افزار حسابداری آنلاین

آموزشی 2 بازدید 2021-06-07T05:38:42-07:00
تو همه کسب و کارها امینت اطلاعات مالی و حساب و کتاب‌ها خیلی مهمه پس باید مراقبت امنیت سیستم ها و اطلاعات مالیمون باشیم. با چرتکه دیگه نیازی به قفل و بکا...

چرتکه(آموزش عدد ۱ تا ۵)

آموزشی 0 بازدید 2021-06-04T22:47:17-07:00
چرتکه(آموزش عدد ۱ تا ۵)

آموزش رایگان چرتکه مقدماتی و ریاضی شروع از تابستان

فیلم و سریال 3 بازدید 2021-06-02T00:34:17-07:00
آموزش رایگان چرتکه مقدماتی و ریاضی شروع از تابستان

اماده کردن مهره چرتکه

آموزشی 3 بازدید 2021-06-01T12:55:13-07:00
اماده کردن مهره چرتکه

تا حالا با چرتکه مغزتو شارژ کردی?

آموزشی 0 بازدید 2021-06-01T00:33:36-07:00
تا حالا با چرتکه مغزتو شارژ کردی?

آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه ( جمع اعداد گویا و حقیقی در چرتکه )

آموزشی 0 بازدید 2021-05-31T23:44:41-07:00
آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه ( جمع اعداد گویا و حقیقی در چرتکه )

آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه (محاسبات سریع ریاضی با چرتکه)

آموزشی 0 بازدید 2021-05-31T23:44:40-07:00
آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه (محاسبات سریع ریاضی با چرتکه)

آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه ( تقسیم اعداد در چرتکه )

آموزشی 0 بازدید 2021-05-31T23:37:13-07:00
آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه ( تقسیم اعداد در چرتکه )

آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه ( ضرب و تفریق اعداد با چرتکه )

آموزشی 0 بازدید 2021-05-31T23:37:12-07:00
آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه ( ضرب و تفریق اعداد با چرتکه )

آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه (نمایش ارقام اعداد 0 تا 10 در چرتکه)

آموزشی 0 بازدید 2021-05-31T23:37:10-07:00
آموزش چرتکه به کودکان | آموزش چرتکه | چرتکه (نمایش ارقام اعداد 0 تا 10 در چرتکه)

جاگذاری فنر چرتکه مربی

آموزشی 10 بازدید 2021-05-31T12:04:46-07:00
جاگذاری فنر چرتکه مربی

کیش و زندگی-چرتکه(مزید رقابتی بازار)

آموزشی 0 بازدید 2021-05-30T22:35:25-07:00
کیش و زندگی-چرتکه(مزید رقابتی بازار)

چگونه ویدئو های انگلیسی را به فارسی زیر نویس کنیم - مرتضی روحانی

آموزشی 1 بازدید 2021-05-29T19:06:12-07:00
چگونه ویدئو های انگلیسی را به فارسی زیر نویس کنیم - مرتضی روحانی

برای زیارت سیدالشهداء چرتکه نیندازید

مذهبی 1 بازدید 2021-05-27T11:39:14-07:00
برای زیارت سیدالشهداء چرتکه نیندازید
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال